Hirdetés

Ő maga árulta el, ezt csinálná Orbán Viktor a magyarokkal

Garai Kitti portré Garai Kitti

Orbán Viktor egy karácsony előtti zártkörű rendezvényen árulta el a terveit a következő évtizedre. A zárt körben elhangzott beszéd összefoglalóját most Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója tette közzé.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, az ország előtt álló legnagyobb stratégiai kihívás az, hogy kikerüljön a közepes fejlettségű országok köréből, és felzárkózzon a fejlett államokhoz. Nem kisebb célt fogalmazott meg a kormányfő, mint azt, hogy Magyarország regionális középhatalmi státuszt érjen el Közép-Európában belül.

Azt is kifejtette, hogy ha a hidegháború időszakához hasonló blokkosodás következik be, akkor a nemzetközi kapcsolatépítés és kereskedelem visszaeshet, Magyarország pedig eljelentéktelenedhet. A miniszterelnök szerint Magyarországnak ki kell maradnia a blokkosodásból.

A problémára az összekapcsolt gazdaságra épülő modell kínál megoldást. A kapcsolatok szétvágása helyett az összeköttetések fokozása az érdekünk, ez következik Magyarország történelméből, földrajzi helyzetéből és kulturális adottságaiból. Minden, ami ezzel ellentétes, számottevő problémát okoz nekünk. Ilyen a háború és a gazdasági szankciók is, mert járhatatlanná teszik a Kelet és a Nyugat közötti kereskedelmi útvonalakat. 

Orbán Viktor ezeket sorolta az ország feladatai közé:

Hivatkozás másolása

• El kell kerülni, hogy hazánk egy nagy nemzetközi blokk perifériája legyen.

• El kell kerülni, hogy a korábbi, spontán piaci folyamatokra alapuló szabadkereskedelmi modell anomáliái visszatérjenek.

• Meg kell oldani az ellátási láncok sérülékenységének az enyhítését.

• Ezzel együtt el kell érni, hogy Magyarország csatlakozzon a gazdaságilag fejlett országok köréhez.

• Fokozott állami szerepvállalás a fejlesztésekben,

• a befektetés- és vállalkozásösztönző adórendszer kialakítása

• a reálbérek emelkedése

• a magas hozzáadott értékű ágazatok meghatározó szerepe.

A tőkebeáramlást érintő konjunktúraérzékenység problémáját pedig úgy ellensúlyozznák, hogy nem külföldi cégek központjainak idetelepülését ösztönöznék, hanem olyan hazai vállalatok megerősödését, amelyek regionális szinten válnak meghatározó szereplővé, mint a Mol, az OTP Bank vagy a 4iG - idézte Orbán Balázs cikkét a Blikk.

A miniszterelnök szerint most jött el a történelmi pillanat ahhoz, hogy a magyar gazdaságot az összekapcsoltság segítségével új növekedési pályára állítsuk. Ehhez azonban ezt kell tenni:

Hivatkozás másolása

• Tovább kell növelni a külföldi működőtőke-beruházást,

• az energetika terén minél több kapcsolatot szükséges kiépíteni a világ és a szűkebb régió nagy elosztópontjai¬val.

• A regionális együttműködéseket tovább kell erősíteni,

• régiós és globális szereplővé kell tenni a magyar bankszektort.

• A felsőoktatás már megkezdett átalakítását arra kell felhasználni, hogy elősegítse a tudástranszfert az ipari szereplők és a távoli kutatóközpontok között.

• A jelenleginél hangsúlyosabban szükséges jelen lennünk a nemzetközi térben, elsősorban a nyilvános diplomácia terén.

• Az iparágak szintjén pedig a klaszterek kiépítésére alkalmas hadiipar és az utóbbi évtizedekben felértékelődő infokommunikációs szektor mellett az összekapcsoltságra leginkább alkalmas élelmiszer-, gyógyszer- és járműipart érdemes megerősíteni.

Ez tehát a magyar stratégia, mely Orbán Viktor miniszterelnök zárt körben elhangzott és most nyilvánosságra hozott előadása szerint létezik és megvalósítása zajlik - írja a lap.

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés